Olgoj Chorchoj

Biography/Biografie


The Studio was founded in 1990 during the Vitra Design Museum workshop led by Denis Santachiara. At that time Michal Froněk 1966 and Jan Němeček 1963 studied at Academy of Arts in Prague. Their first projects involved design of experimental seating and interior concepts. At the begining the Studio´s creativity took on wide range of work from light-generating ready-made objects, glass vases, porcelain-made sets and titanium jewellery to architectural projects. Its designs stressed the use of technology and natural materials.
An important period of studio´s history, right from the technological point of view, was the fourniture made of plywood produced in numericaly controlled engines. This set of tables and shelfes named „Škoda tables“ was used for advertisement of Paul Smith and was exhibited in Europe and USA.

In 1999 Olgoj Chorchoj exposed together with Eva Eisler and grafic studio Najbrt the karbon tables and basins in Radio House in New York. These can be found in colections of Metropolitan Museum of N.Y. A couple of project were realized in this period, such as an interior for PPF company, The Dynamo restaurant and several privat large-room flats. It is necessary to mention the cooperation with porcelain factory Epiag Dálovice. The porcelain set called „Marnotratné tvary“ „The Lavish Shapes“ was made in here. The name was found in reaction to the postmodernistic tendences. The „double wall“ appeared here for the first time and was used for many times after. According to an order of the firm Techo, studio set up the colaboration with glass factory in Včelnička. The final product took name „Dutá“: a glass with a concave stalk.

In the beginning of ninetees studio started to cooperate with Glass works of Zdeněk Lhotský „Tavená plastika Pelechov“, which concentrates its production on the unique technology of melting large blocks of glass. Things comming from their team work were lately exposed in common exhibition,which took place in Prague casel with the name „Ornament by technology“.
Since 2000 studio has been cooperating with glass factory Kavalier in Moravia. Olgoj Chorchoj projected for them the drinking set „Look“ made of flame-ware, later on double-wall set Twinwall, vases „Gap“ were made for Gandy gallery and together with Moss gallery in New York a set of tubes lights in the shape of cross and candellabre. A certain success came with cooperation between studio and Vitrun Praha s r.o the producer of laboratory glass. A set of table and floor candellabres was the result. In 2003 studio exposed a new set of vases in Vessel Gallery London, which were producted in Moser glassfactory.

In 2005 Olgoj Chorchoj started a very intesive colaboration with glassworks Květná, for which the drinking set were projected : Konus, Ez, Cut, Mr. Egg, and so on.The glassfactory Květná is specialised on hand–made and traditional technolgical procedures, which correspondes with the design intentions of studio. In 2006 the set Mr. Egg was aworded with Design Plus awords on tradefair Ambiente. In the same year the butch production of Beer glasses for Pilsner-Urquell devoted to the wholeworld trade took up. These were made in the production of the firm Rastal.
Jan Rosický, Lars Kemper, Pavol Mikuláš and Petr Mikošek are the most involved in glass projects.

An immportant part of the team work is the design of interiors and rekonstruction of the historical objects and industrial buildings.
Daniel Paterko and Ondřej Kopečný are working on realisation of several flats and family houses in presence. Six years long project of conversion of prague ham-factory into multifunctional building is finishing now, the name is M-Factory. The wooden house in Čenětice is finished. Several family houses are waiting for their realisation in Černošice near Prague. The project of house reconstruction in Petrské squer in Prague is held nowadays. Many forces are put also into urbanistic project in Odolena Voda or the finishing reconstruction of the Centr of modern therapies Zelená Antilopy in Prague – Holešovice atd.

Several years lasting architectonical project of shaping the sound studio Soundsqure was projected by Jan Rosický, the second fase was realised by Juraj Smoleň and the third one and finishing was made by Mahulena Svobodová.
One of the very actual thing is cooperation with the firm Prim the old czech sign of the watches producers, now renew on colection of hand watches. In 2007 studio started to cooperate with refounded UP závody.

Michal Froněk and Jan Němeček are the leadrs of atelier of design products in Academy of Arts in Prague.Studio bylo založeno 1990 během workshopu Vitra Design Musea vedeného Denisem Santachiarou. Michal Froňek 1966 a Jan Němeček 1963 v této době studovali na VŠUP v Praze. Jejich první projekty se zaměřovaly na experimentální sedací objekty a koncepty interiérů. Tvorba architektonicko-designerského studia měla od prvopočátku velmi široký záběr, od světelných ready made objektů, skleněných váz, porcelánových setů a titanových šperků, po první architektonické realizace. Pro návrhy je typická technologická čitelnost a přiznané materiály. Právě z hlediska technologie výroby byla významnou etapou tvorby studia nábytková řada vyrobená vyřezáním z překližky na numericky řízených strojích bezodpadová výroba. Tato série konferenčních stolů a skříněk s názvem „Škoda tables“ byla použita pro reklamní kampaň firmy Paul Smith a byla vystavována v Evropě i v USA.

V roce 1999 společně s Evou Eisler a grafickým studiem Najbrt vystavovali v newyorské Radio House gallery karbonové stoly a mísy, které jsou dnes ve sbírce Metropolitního musea v N.Y. Ve stejném období vznikla řada interiérů pro společnost PPF, restaurace Dynamo a několik privátních velkoprostorových bytů. Je třeba zmínit spolupráci s porcelánkou Epiag Dálovice. Zde vznikl soubor „Marnotratné tvary“, Vajíčko kalíšek na vajíčko. Jedovka atd., název setu odráží určitý úsměv nad postmodernou. Prvně se zde také experimentuje s dvojitou stěnou, což je prvek, ke kterému se studio ještě několikrát vrátilo. Vděčná se ukázala i spolupráce se sklárnou ve Včelničce, kde vznikla pro firmu Techo sklenice s názvem „Dutá“.

Začátkem 90. let započala spolupráce se sklářskou hutí Zdeňka Lhotského Tavená plastika Pelechov, která se specializuje na unikátní technologii tavení velkých skleněných bloků. Díla vzniklá z jejich spolupráce byla později vystavena na samostatné výstavě na Pražském hradě s názvem „Technologie ornamentem“.
Od roku 2000 spolupracuje studio se sklárnou Kavalier, pro kterou navrhlo nápojový set z varného skla Look, později dvoustěnný soubor Twinwall, pro Gandy gallery byly vyrobeny vázy Gap, ve spolupráci s Moss gallery v N.Y. série trubicových svícnů a křížů. Jako úspěšná se ukázala také spolupráce s výrobcem laboratorního skla firmou Vitrum Praha s r.o., z níž vzešla série stolních a stojacích svítidel a svícnů. V roce 2003 studio vystavovalo v londýnské galerii Vessel novou sérii váz vyrobených ve sklárnách Moser.

V roce 2005 započala velmi intenzivní spolupráce se sklárnou Květná, pro kterou byly navrženy nápojové sety Konus, Ez, Cut, pan Vajíčko a řada dalších. Sklárna Květná se specializuje na ruční výrobu a tradiční technologické postupy, čímž koresponduje s designerským záměrem studia. V roce 2006 byl set Pan Vajíčko oceněn na veletrhu Ambiente cenou Design Plus. V témže roce započala sériová výroba Pivních sklenic pro Pilsner-Urquell určených pro celosvětový trh, z podukce firmy Rastal.
Na sklářských projektech spolupracují Jan Rosický, Lars Kemper, Pavol Mikuláš a Petr Mikošek. V současné době autorské výrobky studia produkuje a prodává firma Modernista.

Důležitou částí tvorby celého týmu je design interiérů a rekonstrukce historických objektů a industriálních budov. V současné době pracují architekti studia Olgojchorchoj Daniel Paterko a Ondřej Kopečný na realizaci několika bytových domů a vil. Dokončuje se šest let trvající projekt konverze bývalé výrobny na pražskou šunku na polyfunkční areál – M-Factory; je dostavěn dřevěný rodinný dům v Čeněticích, připravuje se několik novostaveb RD v Černošicích, probíhá projekt rekonstrukce činžovního domu na Petrském náměstí, urbanistická studie lokality Dolínek-Čenkov v Odolena Vodě, rekonstrukce a dostavba Centra moderních terapií Zelená antilopa v Praze-Holešovicích atd.

Několikaletý projekt architektonického ztvárnění zvukových studií Soundsqure byl navržen Janem Rosickým, druhá fáze byla projektována Jurajem Smoleňem. Třetí a dokončovací fázi realizovala Mahulena Svobodová.
Jednou z aktualit je spolupráce s firmou Prim na kolekcích náramkových hodinek.
V r. 2007 studio zahájilo spolupráci se znovuzaloženými  UP závody. Od roku 2008 spolupracuje studio s otevřenou reklamní agenturou Konektor

Michal Froněk a Jan Němeček působí od roku 1999 jako vedoucí ateliéru výrobků na VŠUP v Praze.


Olgoj Chorchoj biography 1Olgoj Chorchoj biography 2Olgoj Chorchoj biography 3Olgoj Chorchoj biography 4Olgoj Chorchoj biography 5
Copyright 2016 Olgoj Chorchoj, all rights reserved.